Hvordan skal den nye bydelen være?

Please complete the required fields.


Vilkår
Ved å sende inn din idé godtar du at den blir liggende synlig på en åpen side, og at i utgangspunktet hvem som helst kan jobbe med å realisere ideen du har foreslått.

Bodø kommune skal starte planleggingen av den nye bydelen. Vi ønsker dine innspill på hvordan den nye bydelen skal utformes. Innspillene blir en del av arbeidet med å utforme et sett visjoner og mål for planleggingen av bydelen. Les mer om planene her

Frist for innspill 31.10.2017

Siste ideene

 • Muligheten til en aktiv hverdag, gir en god hverdag

  Jeg håper på en bydel som prioriterer og tilrettelegger for gående og syklister. Dette er for det første noe som på lengre sikt kan være med på å gi et dytt i den riktige retningen mot mange av våre “moderne sykdommer”, som f.eks. fedme. Det samfunnsøkonomiske aspekt er selvfølgelig en viktig del i dette mtp. reduksjon av utgifter innenfor helsevesenet, men også på det individuelle plan hvor mange mennesker faktisk foretrekker gang og sykkel hvis dette er tilrettelagt for. En hverdag hvor man kan bruke sine egne føtter eller evt. sykkel for å få gjort sine daglige gjøremål, øker livskvaliteten på så utrolige mange områder. En forutsetning er da selvfølgelig at de daglige nødvendigheter skal være i nærheten, men hvis man har det, så øker det effektiviteten i hverdagen. Dermed får man brukt tiden på det man faktiskt ønsker, istede for å bruke tiden sin på transport i bil og alle irritasjoner dette medfører. Muligheten til en aktiv hverdag, gir en god hverdag.
 • Sommer

  -Hva med å lage en bydel med sommer hele året, en slags kuppel. Det kan dyrkes grønnsaker . Det kan være palmer, badepark. Eldre og mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse får mulighet til å komme seg ut og gå tur hele året. Det kan være park for å trene utendørs. En slik bydel ville komme mange ulike grupper til nytte.
 • Fremtidsrettet

  Det burde være kollektiv forbindelse inne på flyplassen med egen togstasjon kanskje som forlengelse av nordlandsbanen eller egen t-bane/trikk til sentrum via havna og jbstasjon med overgang til tog/ferge/hurtigbåt/cruise. Det hadde gjort Bodø til et unikt knutepunkt. Kan utvides til et mer omfattende t-bane/trikk system – i Bodø ville to linjer mot hhv. Løpsmark og Mørkved dekket byen nærmest fullstendig og man kunne velge bort bil, buss og taxi. Kan det ikke utføres i første trinn bør man i alle fall tilrettelegge slik at det kan realiseres i fremtiden.
 • Prosjekteringsleder

  Infrastruktur næring. Ta i bruk nye næringsarealer og ny havn på langstranda. for å få mer gods over på kjøl og skinner. Da må også eget spor til godstog og evt passasjertog tidlig etableres fra innfarten til Bodø til Langstranda. Dèt kan bli krevende og bør gi føringer for annen infrastruktur og bebyggelse.Det vil også lette presset på eksisterende veger inn mot dagens Bodø havn og frigi dagens havneområde til næring og kanskje bebyggelse i randsonene mot dagens bebyggelse. Lykke til, utrolig spennende.
 • Gang- og sykkelvennlig by

  Jeg ønsker smale gater slik at vi får en kompakt by, med innfartsparkering på utsiden. Der kan små, smale førerløse busser og bysykler være tilgjengelig for folk som ønsker å komme effektivt og raskt frem.
 • Pensjonist

  Elektrisk bydel Den nye bydelen bør i stor grad være elektrisk drevet. Dette inkluderer kjøretøy, og fossildrevne biler bør i liten grad få adgang til området. Også selve flyplassen bør i stor grad være elektrisk drevet. I tillegg bør det bygges en elektrisk bybane (trikk/trolleybuss) som går fra flyplassen, gjennom sentrum og de mest folkerike områdene i byen, og terminere ved jernbanen og kaiområdet
 • Grønn rekreasjon

  Vi i prosjektcannabis er svært interessert i Grønnstruktur og rekreasjon, spesielt cannabis for rekreasjon. Vår forslag for den nye bydelen er å åpne en Coffeeshop inspirert av de i Nederland. Vi tror dette vil ha en positiv innvirkning på den nye bydelen, samtidig som staten kan få inn penger som skatt som egentlig ville gått til kriminelle miljøer. Man får også adskilt brukerne fra de kriminelle miljøene og man får sjekket at kjøperne ikke er under 18 år. For at dette skal gå må vi også legalisere cannabis i Bodø kommune, noe som også vil ha en positiv innvirkning på kommunen slik det har hatt i andre stater som også har valgt å legalisere.
 • Enhver storby med respekt for seg selv trenger en hundepark

  Bodøs hunder trenger sårt et stort friområde hvor de kan løpe løs året rundt. Mitt forslag for ny bydel er å sette av plass til en stor, inngjerdet hundepark. Gjerne med en badedam. Dette vil gjøre både hunder og eiere lykkelige.
 • Hund/båndtvang/”luftegård”

  Det vi (hunde eiere) trenger er ett område i sentrum hvor man kan slippe hunden løs, som vi hadde på stormyra. Ett inngjera område hvor hunder kan springe løs å være litt fri. Dette synes jeg og mange flere jeg har pratet med er viktig. Takk på forhånd,.
 • Interessert

  Hva med egen Gate til NSB på Bodø Lufthavn. Tog rett på flyplassen, kanskje den eneste….i Bodø 🙂
 • Tursti langs havet rundt nytt flyplassområdet

  Jeg håper det lar seg gjøre å få til en tursti langs havet rundt det nye flyplassområdet som kan brukes til rekreasjon og trening for byens innbyggere. Skjønner at det kan være noen utfordringer med tanke på rullebane, sikkerhetssoner mm., men kanskje finnes det noen gode løsninger som gjør at dette lar seg gjøre. En mulighet for å gå tur eller ta seg en joggetur rundt flyplassen ytterst i havgapet vil være noe helt unikt!
 • Dyrebeskyttelsen Norge Bodø

  Hei! En smart by tar også vare på dyrene. Men det er ikke mange tekniske løsninger for dette. Bodø har flere kattekolonier i sentrumsnære strøk. Vi håper det i denne nye byplanen også kan være plass til Dyrebeskyttelsen i form av hus med luftegård, gjerne også gi oss muligheten til drift av kattepensjonat. Om dette er knyttet sammen med et parkanlegg, vil Bodøs befolkning få et rekreasjonsområde med utvidet verdi. Dette gir oss muligheten til å komme tettere på publikum med holdningsskapende arbeid, og kan samtidig ta vare på private katter når eier er på ferie.
 • Sammenkobling

  Jeg ønsker at man skal sørge for at Tog og båt har egen kobling til nye flyplassen sånn at reisende ikke trenger å dra ned til byen først og så til flyplassen. Jernbanen burde være enkel å flytte med ny by planlegging. Jeg ønsker rett og slett en ny havn
 • Politibetjent

  I forbindelse med ny by og ny flyplass, mener jeg Bodø må tenke langsiktig, praktisk og miljøvennlig. En elektrisk bybane som transportmiddel til/fra flyplassen er noe som absolutt må/bør på plass. Hvor en by bane på gå til/ fra skal jeg ikke uttale meg om, men den BØR strekke seg innom de fleste bydelene fra Mørkved og til Løpshavn. I tillegg bør det legges til rette for GRATIS parkering og lademuligheter i hele byen, også på flyplassen.
 • Sykkel og kollektivtrafikk

  Vil gjerne ha et mer gjennomført veinett med større fokus på gående og syklende. Vil også gjerne ha billigere bussbilletter. Med billigere bussbilletter vil nok flere vurdere buss som reisealternativ i hverdagen.
 • Pensjonert polititjenestemann

  Ta med interesseorganisasjoner og befolkning på et høringsmøte, viser til tidligere møtedag avholdt av samferdelselsjefen i Bodø for noen måneder siden. Det vil deg og dine i Bodø Kommune en bedre fremdrift i arealplanleggingen.
 • Torg og gågate

  Torg og gågater med eventuelle benker (fontene som sentrum?) osv som ligger sentralt til butikker. En plass hvor også man kan handle på arrangerte marked i små boder
 • Ytterst på langstranda

  Ytterst på langstranda må være den mest perfekte plasseringen av et lakseslakteri da den kan fraktes fersk rett fra slakteri og til marked i asia og europa på under ett døgn uten tung transport.
 • Trygg Trafikk, Nordland

  Jeg håper at bydelen planlegges etter prinsippet gående syklende kollektivtransport biler – i den rekkefølgen. La Bodø bli et skinnende eksempel på at byplanlegging kan redde liv og redusere hardt skadde i trafikkulykker 🙂
 • Område for ishall

  Hei. Jeg ønsker at det settes av plass til å lage en egen ishall i Bodø by. Dette vil gi et tilbud til alle de som ønsker å stå på skøyter, og ikke minst muligheten til å gjøre det året rundt. Med aktiviteter som ishockey, langdistanse/kortbaneskøyting, kunstløp osv. Denne vil kunne brukes til andre formål ved behov, som konserthall og hall for andre arrangementer. Håper dere kan vurdere dette. Med vennlig hilsen Magnus Kristensen
 • Hva med å lage de grønne flekkene på flystripa/ taxebanen om til BODØ`s bokstaver 😉

  Hva med å lage de grønne flekkene på flystripa/ taxebanen om til BODØ`s bokstaver 😉 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154511221471466&set=a.58978776465.81678.610566465&type=3&theater
 • Boliger i ny bydel

  Jeg håper det blir en god blanding av små og store leiligheter, rekkehus, og store eneboliger. Vi er mange barnefamilier som ønsker å flytte hjem, men som fortsatt vil bo i sentrum av Bodø! Det hadde vært supert med mulighet for å kjøpe tomt, men om det blir ferdighus bør det være en god del med fire til seks soverom.
 • Geolog

  Byjernbane. Lag en byjernbane/trikk som knytter de ytterste øyene gjennom havna, flyplassen, sentrum og opp til Keiservarden. Det ville være grønt og utrolig flott reise gjennom havneområdet cruisebåtanløp, flyplassen, jernbanen og helt til høyeste punkt i nærområdet. Ville vært fantastisk å komme tilbake til. Mvh utflytta bodøværing
 • Helikopterterminal offshore

  Hei, jobber offshore for statoil, og starter straks på nye plattformen som skal lugge utenfor Bodø ved navnet Aasta Haansted. Hvis mere offshore aktivitet i fremtiden her i nord, hva er oddsen med og få helikopter terminal til Bodø og ikke de mindre plassene som Førde, Brønnøysund etc. Altså helikopterterminal offshore i Bodø ved planlegging av ny flyplass. Mvh Robert
 • Verdens nordligste metro!

  Hadde det ikke vært stilig å fått på plass en “bybane” linje fra den nye flyplassen gjennom den nye bydelen, gjennom sentrum til Jernbanestasjonen? 🙂 Kan alltids forlenges til rønvik/løpsmark og city nord området. Fjerner mange busser fra veiene samt forurensing!
 • Rullebane

  Blir sjøvannet fra Saltenfjorden brukt for å holde rulle-/taxibane og andre “veier” frostfri?Også til oppvarming av bygninger?
 • Friluftsområde hund

  Hei Som innflytter fra storby og hundeeier, har jeg alltid savnet en møteplass for hunder der de kan være fri. Foreslår at det kan foregå i en hundebinge noe a la ballbinge for fotball, inngjerdet og hvor hunder kan møte andre hunder for sosial omgang og lek.
 • Sykkeltilrettelegging

  Sykkelby Bydelen må bygges og tilrettelegges slik at sykkel framstår som det enkleste alterativet for intern og ekstern transport. Feks med utleiepunkter for transportsykler og bysykler, sykkelgarasjeanlegg med vask og vedlikehold er også ting som må inn. Ellers er det bare å se hvordan man prioriterer sykkel i feks Nederland og Danmark☺
 • Sykkelvei i gammel togtrasé

  Jeg håper man vil benytte traseen som toget etterlater seg over rønvikjordene og til leira som ny sykkelvei!