Samferdsel

 • Fremtidsrettet

  Det burde være kollektiv forbindelse inne på flyplassen med egen togstasjon kanskje som forlengelse av nordlandsbanen eller egen t-bane/trikk til sentrum via havna og jbstasjon med overgang til tog/ferge/hurtigbåt/cruise. Det hadde gjort Bodø til et unikt knutepunkt. Kan utvides til et mer omfattende t-bane/trikk system – i Bodø ville to linjer mot hhv. Løpsmark og Mørkved dekket byen nærmest fullstendig og man kunne velge bort bil, buss og taxi. Kan det ikke utføres i første trinn bør man i alle fall tilrettelegge slik at det kan realiseres i fremtiden.
 • Gang- og sykkelvennlig by

  Jeg ønsker smale gater slik at vi får en kompakt by, med innfartsparkering på utsiden. Der kan små, smale førerløse busser og bysykler være tilgjengelig for folk som ønsker å komme effektivt og raskt frem.
 • Interessert

  Hva med egen Gate til NSB på Bodø Lufthavn. Tog rett på flyplassen, kanskje den eneste….i Bodø 🙂
 • Sammenkobling

  Jeg ønsker at man skal sørge for at Tog og båt har egen kobling til nye flyplassen sånn at reisende ikke trenger å dra ned til byen først og så til flyplassen. Jernbanen burde være enkel å flytte med ny by planlegging. Jeg ønsker rett og slett en ny havn
 • Politibetjent

  I forbindelse med ny by og ny flyplass, mener jeg Bodø må tenke langsiktig, praktisk og miljøvennlig. En elektrisk bybane som transportmiddel til/fra flyplassen er noe som absolutt må/bør på plass. Hvor en by bane på gå til/ fra skal jeg ikke uttale meg om, men den BØR strekke seg innom de fleste bydelene fra Mørkved og til Løpshavn. I tillegg bør det legges til rette for GRATIS parkering og lademuligheter i hele byen, også på flyplassen.
 • Sykkel og kollektivtrafikk

  Vil gjerne ha et mer gjennomført veinett med større fokus på gående og syklende. Vil også gjerne ha billigere bussbilletter. Med billigere bussbilletter vil nok flere vurdere buss som reisealternativ i hverdagen.
 • Ytterst på langstranda

  Ytterst på langstranda må være den mest perfekte plasseringen av et lakseslakteri da den kan fraktes fersk rett fra slakteri og til marked i asia og europa på under ett døgn uten tung transport.
 • Trygg Trafikk, Nordland

  Jeg håper at bydelen planlegges etter prinsippet gående syklende kollektivtransport biler – i den rekkefølgen. La Bodø bli et skinnende eksempel på at byplanlegging kan redde liv og redusere hardt skadde i trafikkulykker 🙂
 • Verdens nordligste metro!

  Hadde det ikke vært stilig å fått på plass en «bybane» linje fra den nye flyplassen gjennom den nye bydelen, gjennom sentrum til Jernbanestasjonen? 🙂 Kan alltids forlenges til rønvik/løpsmark og city nord området. Fjerner mange busser fra veiene samt forurensing!
 • Rullebane

  Blir sjøvannet fra Saltenfjorden brukt for å holde rulle-/taxibane og andre «veier» frostfri?Også til oppvarming av bygninger?
 • Sykkeltilrettelegging

  Sykkelby Bydelen må bygges og tilrettelegges slik at sykkel framstår som det enkleste alterativet for intern og ekstern transport. Feks med utleiepunkter for transportsykler og bysykler, sykkelgarasjeanlegg med vask og vedlikehold er også ting som må inn. Ellers er det bare å se hvordan man prioriterer sykkel i feks Nederland og Danmark☺
 • Sykkelvei i gammel togtrasé

  Jeg håper man vil benytte traseen som toget etterlater seg over rønvikjordene og til leira som ny sykkelvei!