Miljø

  • Pensjonist

    Elektrisk bydel Den nye bydelen bør i stor grad være elektrisk drevet. Dette inkluderer kjøretøy, og fossildrevne biler bør i liten grad få adgang til området. Også selve flyplassen bør i stor grad være elektrisk drevet. I tillegg bør det bygges en elektrisk bybane (trikk/trolleybuss) som går fra flyplassen, gjennom sentrum og de mest folkerike områdene i byen, og terminere ved jernbanen og kaiområdet
  • Dyrebeskyttelsen Norge Bodø

    Hei! En smart by tar også vare på dyrene. Men det er ikke mange tekniske løsninger for dette. Bodø har flere kattekolonier i sentrumsnære strøk. Vi håper det i denne nye byplanen også kan være plass til Dyrebeskyttelsen i form av hus med luftegård, gjerne også gi oss muligheten til drift av kattepensjonat. Om dette er knyttet sammen med et parkanlegg, vil Bodøs befolkning få et rekreasjonsområde med utvidet verdi. Dette gir oss muligheten til å komme tettere på publikum med holdningsskapende arbeid, og kan samtidig ta vare på private katter når eier er på ferie.