Grønnstruktur og rekreasjon

 • Grønn rekreasjon

  Vi i prosjektcannabis er svært interessert i Grønnstruktur og rekreasjon, spesielt cannabis for rekreasjon. Vår forslag for den nye bydelen er å åpne en Coffeeshop inspirert av de i Nederland. Vi tror dette vil ha en positiv innvirkning på den nye bydelen, samtidig som staten kan få inn penger som skatt som egentlig ville gått til kriminelle miljøer. Man får også adskilt brukerne fra de kriminelle miljøene og man får sjekket at kjøperne ikke er under 18 år. For at dette skal gå må vi også legalisere cannabis i Bodø kommune, noe som også vil ha en positiv innvirkning på kommunen slik det har hatt i andre stater som også har valgt å legalisere.
 • Enhver storby med respekt for seg selv trenger en hundepark

  Bodøs hunder trenger sårt et stort friområde hvor de kan løpe løs året rundt. Mitt forslag for ny bydel er å sette av plass til en stor, inngjerdet hundepark. Gjerne med en badedam. Dette vil gjøre både hunder og eiere lykkelige.
 • Tursti langs havet rundt nytt flyplassområdet

  Jeg håper det lar seg gjøre å få til en tursti langs havet rundt det nye flyplassområdet som kan brukes til rekreasjon og trening for byens innbyggere. Skjønner at det kan være noen utfordringer med tanke på rullebane, sikkerhetssoner mm., men kanskje finnes det noen gode løsninger som gjør at dette lar seg gjøre. En mulighet for å gå tur eller ta seg en joggetur rundt flyplassen ytterst i havgapet vil være noe helt unikt!
 • Område for ishall

  Hei. Jeg ønsker at det settes av plass til å lage en egen ishall i Bodø by. Dette vil gi et tilbud til alle de som ønsker å stå på skøyter, og ikke minst muligheten til å gjøre det året rundt. Med aktiviteter som ishockey, langdistanse/kortbaneskøyting, kunstløp osv. Denne vil kunne brukes til andre formål ved behov, som konserthall og hall for andre arrangementer. Håper dere kan vurdere dette. Med vennlig hilsen Magnus Kristensen
 • Friluftsområde hund

  Hei Som innflytter fra storby og hundeeier, har jeg alltid savnet en møteplass for hunder der de kan være fri. Foreslår at det kan foregå i en hundebinge noe a la ballbinge for fotball, inngjerdet og hvor hunder kan møte andre hunder for sosial omgang og lek.