Bolig og næring

  • Prosjekteringsleder

    Infrastruktur næring. Ta i bruk nye næringsarealer og ny havn på langstranda. for å få mer gods over på kjøl og skinner. Da må også eget spor til godstog og evt passasjertog tidlig etableres fra innfarten til Bodø til Langstranda. Dèt kan bli krevende og bør gi føringer for annen infrastruktur og bebyggelse.Det vil også lette presset på eksisterende veger inn mot dagens Bodø havn og frigi dagens havneområde til næring og kanskje bebyggelse i randsonene mot dagens bebyggelse. Lykke til, utrolig spennende.
  • Boliger i ny bydel

    Jeg håper det blir en god blanding av små og store leiligheter, rekkehus, og store eneboliger. Vi er mange barnefamilier som ønsker å flytte hjem, men som fortsatt vil bo i sentrum av Bodø! Det hadde vært supert med mulighet for å kjøpe tomt, men om det blir ferdighus bør det være en god del med fire til seks soverom.